Όροι και προϋποθέσεις

Ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για τις συναλλαγές σας με το Printbay.gr

Όροι και προϋποθέσεις 

Ο δικτυακός τόπος www.printbay.gr είναι ιδιοκτησία της ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΕΒΕ Γραφικές Τέχνες που εδρεύει στην Αθήνα Βριλησσού 80 ΤΚ 11476 (ΑΦΜ 094443542, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και στο κείμενο που ακολουθεί "Εταιρία", "εμείς", "μας".

Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στον ιστότοπο μας σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς γιατί η οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.
Είναι πιθανό να κάνουμε αλλαγές σε αυτούς τους όρους και σας καλούμε να τους διαβάζετε κάθε φορά που που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Προϊόντα

1.1 Ο ιστότοπος παρέχει υπηρεσίες web-to-print (στο εξής αναφέρονται ως ‘Υπηρεσίες’), συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοσμένης εκτύπωσης εγγράφων σε διάφορες μορφές και σε διάφορα υλικά (στο εξής αναφέρονται ως ‘Προϊόντα’) . Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι παρόντες όροι ισχύουν για όλες τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρία. Μέρος της παροχής υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί σε υπεργολάβους πχ εταιρίες ταχυμεταφορών.

1.2 Για να αποκτήσουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες, οι χρήστες πρέπει να κάνουν εγγραφή στον ιστότοπο στην καθορισμένη περιοχή "Ο Λογαριασμός μου". Μετά τον έλεγχο email, ο χρήστης θα μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή των Προϊόντων όπως περιγράφεται στις κατάλληλες ενότητες, επιλέγοντας τα ξεχωριστά, προσαρμόζοντάς την απαιτούμενη ποσότητα  και προσθέτοντας τα στο καλάθι αγορών.  

1.3 Όλες οι τιμές των τελικών προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο δίνονται σε Ευρώ και εμφανίζονται χωρίς αλλά και με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Οι τιμές των Υπηρεσιών υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Στις τιμές προστίθενται τυχόν έξοδα αποστολής ή άλλα έξοδα.

 

2. Μέθοδος επιλογής και αγοράς προϊόντων

2.1 Οι πληροφορίες και οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρούνται προσφορές. Είναι απλά μια δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες να πραγματοποιούν παραγγελίες αγοράς τροποποιώντας τα προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η τελική αξία αγοράς των προϊόντων διαμορφώνεται από τον χρήστη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας με τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας.

2.2 Εκτός εάν ο χρήστης επιλέξει έτοιμα προϊόντα ή σχέδια που προτείνει το Printbay για ορισμένα προϊόντα, μόλις επιβεβαιωθεί η παραγγελία και ολοκληρωθεί η πληρωμή θα ζητηθεί από τον χρήστη να ολοκληρώσει την μεταφόρτωση των αρχείων για τη δημιουργία των προϊόντων.

2.3 Ο χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα του περιεχομένου, της ορθογραφίας και του εικαστικού των μεταφορτωμένων αρχείων.

2.4 Αφού γίνει η επιλογή των επιθυμητών προϊόντων, θα εμφανιστεί μια οθόνη παραγγελίας με το κόστος και τη συνολική αξία παραγγελίας για όλα τα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες που έχουν επιλεχθεί.

2.5 Μόλις αποσταλεί η παραγγελία από τον χρήστη, αυτός θα λάβει μια επιβεβαίωση παραγγελίας που περιγράφει τον τύπο των προϊόντων που παραγγέλθηκαν, την τιμή κάθε προϊόντος, τους αντίστοιχους φόρους, τα έξοδα αποστολής και τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί.

2.6 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία. Οι λόγοι για αυτό μπορεί να περιλαμβάνουν (χωρίς περιορισμό):
- οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες.
- ο χρήστης δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τους όρους πληρωμής.
- τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν είναι διαθέσιμα.
Στα παραδείγματα που αναφέρονται παραπάνω, η εταιρία θα ενημερώσει τον χρήστη μέσω email ότι η παραγγελία δεν έγινε αποδεκτή (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει), διευκρινίζοντας τους λόγους της μη αποδοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρία θα επιστρέψει στον χρήστη τυχόν ποσά που έχει ήδη πληρώσει.

2.7 Η παραγγελία θα εισαχθεί και ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στα στάδια εξέλιξης παραγωγής ή αποστολής.

 

3. Πληρωμές και μεταφόρτωση περιεχομένου

3.1 Οι χρήστες μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες και να πραγματοποιούν πληρωμές χρησιμοποιώντας τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στον ιστότοπο και ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται για τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής τους.
Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την πληρωμή προωθούνται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφικά πρωτόκολλα στο ίδρυμα πληρωμών (τράπεζα) με το οποίο συνεργάζεται το printbay.gr με την μέθοδο ανακατεύθυνσης χωρίς κανένα τρίτο μέρος να έχει πρόσβαση σ’ αυτές.  Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται εκ των προτέρων και μόνο όταν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί και τα αρχεία των προϊόντων έχουν μεταφορτωθεί από το χρήστη θα ξεκινήσει η παραγωγή των επιλεγμένων προϊόντων.

3.2 Για πληρωμές μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η παραγωγή θα ξεκινήσει μόνο μετά την παραλαβή του αποδεικτικού της. Για αυτόν τον τρόπο πληρωμής, ο αριθμός παραγγελίας πρέπει να εισαχθεί στην αιτιολογία του τραπεζικού εμβάσματος της πληρωμής, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση της συναλλαγής.

 

4. Ευθύνη χρήστη για τα μεταφορτωμένα αρχεία

4.1 Η επιλογή του περιεχομένου και των εικόνων που θα εκτυπωθούν, καθώς και η απόκτηση εξουσιοδότησης για την αναπαραγωγή τους όπου είναι απαραίτητο, είναι αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Η Εταιρία δεν ελέγχει σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο, εκτός από τα σημεία που σχετίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη συμβατότητα του με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

4.2 Το printbay.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση εικόνων από χρήστες ή για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων που σχετίζονται με αυτούς.
Επομένως ο χρήστης απαλλάσσει και αποζημιώνει το printbay.gr από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι τρίτων για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραποίηση εικόνας, ηθική ακεραιότητα και τιμή ή οποιαδήποτε χρηματική ή μη χρηματική ζημία που προκύπτει από την εκτύπωση εικόνων και περιεχομένου που μεταφορτώθηκε από τον χρήστη.

4.3 Το printbay.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εργασία παραβιάζει σαφώς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή που είναι δυσφημιστική, πορνογραφική ειδικά ανηλίκων, βίαιη, μεταφέρει μυνήματα μίσους προς οποιαδήποτε κοινωνική ή θρησκευτική ομάδα ή είναι αντίθετη με το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

5. Έλεγχος των μεταφορτωμένων αρχείων

5.1 Τα αρχεία ελέγχονται για την τεχνική αρτιότητα τους. Αν και προσπαθούμε να μην τυπώνουμε αρχεία που έχουν ολοφάνερα κάποιο πρόβλημα, είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να ελέγξει ορθογραφικά ή αισθητικά ή για τυχόν φωτογραφίες που λείπουν τα αρχεία που ανεβάζει ή σχεδιάζει με το σχεδιαστικό πρόγραμμα του printbay.gr

6. Χρόνοι αποστολής και παράδοσης

6.1 Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα μόνο για παράδοση εντός της Ελλάδας.

6.2 Όλα τα προϊόντα είναι κατά παραγγελία - οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και όχι εγγυημένοι και κατά περιόδους μεγάλης ζήτησης (πχ τον μήνα Δεκέμβριο) μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις. Στα νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές ενδέχεται να απαιτούνται δύο ή περισσότερες επιπλέον εργάσιμες ημέρες.

Εργάσιμες ημέρες θεωρούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή - εκτός από τις επίσημες αργίες.

6.3 Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται το pintbay.gr για τυχόν ζημιές του Χρήστη λόγω καθυστερημένης παράδοσης για οποιοδήποτε λόγο.

 

7. Δικαίωμα υπαναχώρησης

7.1 Όλα τα προϊόντα του printbay.gr κατασκευάζονται προσαρμοσμένα για τους χρήστες με εκτύπωση περιεχομένου ή εικόνων που έχουν επιλεγεί και μεταφορτωθεί από τους ίδιους αποκλείοντας έτσι το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

 

8. Αποποίηση ευθυνών

8.1 Χρησιμοποιούμε όλες τις τεχνικές και εμπορικές μας δυνατότητες με προσοχή ώστε τα προϊόντα μας να έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα και να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον δικτυακό μας τόπο.
8.2 Οι υπηρεσίες μας παρέχονται "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμες".  Κάνουμε κάθε προσπάθεια αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο δικτυακός μας τόπος και οι υπηρεσίες μας θα είναι συνεχώς διαθέσιμες ή χωρίς λάθη.
8.3 Το printbay.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες οποιουδήποτε είδους, άμεσα ή έμμεσα, που προκύπτουν από πιθανά σφάλματα οποιουδήποτε τύπου κατά την εκτύπωση του αρχείου που αποστέλλει ο Χρήστης,
8.4 Σε περίπτωση σφαλμάτων εκτύπωσης που δεν αποδίδονται στον χρήστη ή παράδοσης ελαττωματικού ή κατεστραμμένου προϊόντος θα επαναλάβουμε την παραγωγή του.
8.5 Κατά την παράδοση της παραγγελίας ο Χρήστης πρέπει να εξετάσει διεξοδικά τα προϊόντα που έλαβε. Τυχόν ελαττώματα στη συσκευασία (χτυπημένη ή σπασμένη) θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην εταιρία ταχυμεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο θέμα στην Εξυπηρέτηση Πελατών.
Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να απαντάμε άμεσα σε τυχόν παράπονα. Θα διερευνήσουμε και θα διορθώσουμε αν είναι εφικτό τις αιτίες που οδήγησαν στο πρόβλημα.

 

9. Επίλυση διαφορών

9.1 Δίνουμε μεγάλη προσοχή στην εξυπηρέτηση των πελατών μας και στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε κάποιο ζήτημα στις συναλλαγές μας μπορείτε να συμβουλευτείτε υπηρεσίες όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση ανυπέρβλητων διαφορών είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

 

10. Στοιχεία επικοινωνίας

10.1 Για περισσότερες πληροφορίες ή θέματα που δεν καλύπτονται εδώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στην διεύθυνση hello@printbay.gr

 

Αναθ. 2 - 10/05/2021
Οι Όροι και προϋποθέσεις πώλησης στο printbay.gr ισχύουν από την ημερομηνία αναθεώρησης και δεν έχουν αναδρομική ισχύ πριν την ημερομηνία αυτή.

image

Printbay Newsletter