ΒοήθειαResolution

Η ανάλυση των αρχείων σας επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα εκτύπωσης του προϊόντος σας.

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ

Γενικά, η ανάλυση των 300 dpi σε αρχικό μέγεθος ισχύει για τα περισσότερα προϊόντα εκτύπωσης, τόσο για τα ίδια τα αρχεία εκτύπωσης όσο και για τις εικόνες τους. Αυτή μπορεί να διαφέρει κυρίως  σε προϊόντα large format καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ μιας εικόνας και του θεατή της, τόσο χαμηλότερη χρειάζεται να είναι η ανάλυση της.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ

Σχεδιάζετε πάντα τα αρχεία εκτύπωσης στο επιθυμητό μέγεθος εξόδου, δηλαδή σε κλίμακα 1:1. Το ίδιο ισχύει για τις εικόνες όταν τις εισάγετε σε αυτά. Αποφύγετε την μεγέθυνση εικόνων γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλειες στην ποιότητα εκτύπωσης.
image

Printbay Newsletter