Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Με την παρούσα πολιτική η εταιρία "ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΕΒΕ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ" που θα αναφέρεται σε αυτό το κείμενο η "Εταιρία", "εμείς", "μας" η οποία έχει έδρα στην Αθήνα οδός Βριλησσού 80 Τ.Κ. 11476 ιδιοκτήτρια του δικτυακού τόπου printbay.gr καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις εφαρμογές της καθώς και όταν συναλλάσσεστε με το φυσικό της καταστήματα. Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε επόμενη φορά που τον επισκέπτεστε.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση IP, κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

Τι είναι η  Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων/Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λογίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, διαγραφή.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν: Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή και το λειτουργικό σύστημα. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου μας περιλαμβάνοντας τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο. Πληροφορίες όπως το όνομα και το email σας, τις οποίες εσείς εισάγετε κατά την εγγραφή σας ή την ρύθμιση των συνδρομών σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και emails. Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών στον ιστότοπο μας. Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου μέσω των cookies, όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες τον χρησιμοποιείτε. Πληροφορίες σχετικές με την πραγματοποίηση των αγορών και συναλλαγών που κάνετε στον ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν όνομα ή επωνυμία, την διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, τον ή τους τηλεφωνικούς σας αριθμούς. Καθώς οι πληρωμές με πιστωτικές κάρτες πραγματοποιούνται σε περιβάλλον τραπεζικών οργανισμών δεν λαμβάνουμε γνώση και δεν αποθηκεύουμε πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας. Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου (φόρμες επικοινωνίας), περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Κατά περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς: διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας, προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς, ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας στον ιστότοπο μας, αποστολή των αγαθών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας, παροχή υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας, αποστολή κινήσεων, τιμολογίων καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς, αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών, αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας, αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email αν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο), αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών σχετικών με προσφορές μας (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε διαφημιστικές επικοινωνίες), διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης. Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων
Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας που έχει δεσμευτεί για την τήρηση της εμπιστευτικότητας, σε προμηθευτές ή υπεργολάβους μας όπως πχ εταιρίες ταχυμεταφορών που σας παραδίδουν τα προϊόντα μας. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες: στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου). σε συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής πολιτείας. Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε ή πωλήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη.  

Μεταφορά δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε διακομιστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
 Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρία μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία. Σχετικά με τις φωτογραφίες που ανεβάζετε μέσω του on line σχεδιαστικού προγράμματος - editor για την παραγγελία φωτογραφικών προϊόντων: Μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τις φωτογραφίες σας αλλά τα δεδομένα που αφορούν την ίδια την παραγγελία παραμένουν και μετά την διαγραφή του λογαριασμού σας στην εταιρία μας.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας
Έχουμε λάβει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση η την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων. Αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας σε ασφαλείς προστατευμένους με κωδικό και τείχος προστασίας διακομιστές που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές διενεργούνται σε περιβάλλον τραπεζικών οργανισμών και η επικοινωνία με τον ιστότοπο μας προστατεύεται με τεχνολογία κρυπτογράφησης. Δεν λαμβάνουμε γνώση και δεν αποθηκεύουμε στοιχεία πιστωτικών καρτών. Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε μυστικό τον κωδικό εισόδου και τον κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποιείτε για την είσοδο σας στον ιστότοπο μας τον οποίο δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ. Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Τροποποιήσεις
Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτικής μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στον ιστότοπο μας. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω email.

Τα δικαιώματα σας
Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία σας διατηρούμε.
Μπορείτε να διορθώσετε οποιαδήποτε ανακρίβεια στα δεδομένα σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. Στείλτε μήνυμα στο hello@printbay.gr με τίτλο "Άσκηση Δικαιώματος" και θα σας απαντήσουμε άμεσα.

Τρίτοι ιστότοποι
Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε, και πληροφορίες από, τρίτους ιστότοπους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και της πρακτικές τρίτων μερών.

Cookies
Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης από την άλλη θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies. Χρησιμοποιούμε cookies σύνδεσης και μόνιμα cookies στον ιστότοπο μας. Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο / να εντοπίσουμε τους χρήστες κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο / να επιτρέψουμε τη χρήση καλαθιού αγορών / να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα / να αναλύσουμε τη χρήση / να διαχειριστούμε τον ιστότοπο / να προστατευτούμε από απάτη και να βελτιώσουμε την προστασία του ιστοτόπου / να προσωποποιήσουμε τον ιστότοπο για κάθε χρήστη / να στοχεύσουμε προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν συγκεκριμένους χρήστες. Οι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies. Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας. Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων.

Τι είναι Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λογίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή,  καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, διαγραφή.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:
Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή και το λειτουργικό σύστημα.
Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου μας περιλαμβάνοντας  τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο.
Πληροφορίες όπως το όνομα και το email σας, τις οποίες εσείς εισάγετε κατά την εγγραφή σας ή την ρύθμιση των συνδρομών σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και emails.
Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών στον ιστότοπο μας.
Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου μέσω των cookies, όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες τον χρησιμοποιείτε.
Πληροφορίες σχετικές με την πραγματοποίηση των αγορών και συναλλαγών που κάνετε στον ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν όνομα ή επωνυμία, την διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, τον ή τους τηλεφωνικούς σας αριθμούς. Καθώς οι πληρωμές με πιστωτικές κάρτες πραγματοποιούνται σε περιβάλλον τραπεζικών οργανισμών δεν λαμβάνουμε γνώση και δεν αποθηκεύουμε πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας.
Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου (φόρμες επικοινωνίας), περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).


Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Κατά περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας
προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς
ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας στον ιστότοπο μας
αποστολή των αγαθών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας
παροχή υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας
αποστολή κινήσεων, τιμολογίων καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς
αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών
αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας
αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email αν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο)
αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών σχετικών με προσφορές μας (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε διαφημιστικές επικοινωνίες)
διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε
διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης

Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων
Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας που έχει δεσμευτεί για την τήρηση της εμπιστευτικότητας, σε προμηθευτές ή υπεργολάβους μας όπως πχ εταιρίες ταχυμεταφορών που σας παραδίδουν τα προϊόντα μας.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:
στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου
σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία
με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου).
σε συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής πολιτείας.

Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε ή πωλήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

Μεταφορά δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε διακομιστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρία μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία.
Σχετικά με τις φωτογραφίες που ανεβάζετε μέσω του on line σχεδιαστικού προγράμματος - editor για την παραγγελία φωτογραφικών προϊόντων: Μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τις φωτογραφίες σας αλλά τα δεδομένα που αφορούν την ίδια την παραγγελία παραμένουν και μετά την διαγραφή του λογαριασμού σας στην εταιρία μας.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Έχουμε λάβει όλες  τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση η την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.
Αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας σε ασφαλείς προστατευμένους με κωδικό και τείχος προστασίας διακομιστές που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές διενεργούνται σε περιβάλλον τραπεζικών οργανισμών και η επικοινωνία με τον ιστότοπο μας προστατεύεται με τεχνολογία κρυπτογράφησης. Δεν λαμβάνουμε γνώση και δεν αποθηκεύουμε στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε μυστικό τον κωδικό εισόδου και τον κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποιείτε για την είσοδο σας στον ιστότοπο μας τον οποίο δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ.

Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.


Τροποποιήσεις
Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτικής μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στον ιστότοπο μας. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω email.

Τα δικαιώματα σας
Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία σας διατηρούμε.
Μπορείτε να διορθώσετε οποιαδήποτε ανακρίβεια στα δεδομένα σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Στείλτε μήνυμα στο hello@printbay.gr με τίτλο "Άσκηση Δικαιώματος" και θα σας απαντήσουμε άμεσα.

Τρίτοι ιστότοποι

Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε, και πληροφορίες από, τρίτους ιστότοπους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και της πρακτικές τρίτων μερών.

Cookies
Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης από την άλλη θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies.  Χρησιμοποιούμε cookies σύνδεσης και μόνιμα cookies στον ιστότοπο μας.
Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο / να εντοπίσουμε τους χρήστες κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο / να επιτρέψουμε τη χρήση καλαθιού αγορών / να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα / να αναλύσουμε τη χρήση  / να διαχειριστούμε τον ιστότοπο / να προστατευτούμε από απάτη και να βελτιώσουμε την προστασία του ιστοτόπου / να προσωποποιήσουμε τον ιστότοπο για κάθε χρήστη / να στοχεύσουμε προσφορές  που μπορεί να ενδιαφέρουν συγκεκριμένους χρήστες.

Οι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies.
Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας
Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων.

Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας
 Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

image

Printbay Newsletter

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα μας   Πολιτική Απορρήτου. ΟΚ